مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی


کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST)

کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST)

کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST) ترجمه و نگارش دکتر تقی دوست‌قرین (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رشته جامعه شناسی) به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی و سفارش دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNICEF) به چاپ دوم رسید.

ادامه مطلب

معرفی مرکز انتشارات

نقش پژوهش در توسعه علمی فرهنگی و به دنبال آن در توسعه‌ی همه‌جانبه و فراگیر بر هیچ متفکّری پوشیده نیست. پژوهش‌های بنیادین زیر بنای استوار هر توسعه و پیشرفتی را شکل می‌بخشد و زمینه‌های رشد و تعالی جوامع را فراهم ...

کارنامه نشر

                            کارنامه نشرمرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی (اردیبهشت 1399) ردیف نام کالا نویسنده/ مترجم قیمت فروش 1 مکانیک سیالات و هیدرولیک (چاپ دهم) حسن مدنی -/320/000 2 زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک (چاپ شانزدهم) حسن مدنی -/290/000 3 فیزیک تشعشع و رادیولوژی (چاپ یازدهم) دکتر فریدون نجم‌آبادی -/475/000 4 گریم برای تئاتر (چاپ دهم) خانم دکتر مهین میهن -/485/000 5 حقوق ...