قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز

قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: دکتر مهدی عباسی وفائی

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۳۴۱

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

-

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز دکتر مهدی عباسی وفائی