معاشرت به معروف و نقش آن در تحکیم خانواده از منظر قرآن

معاشرت به معروف و نقش آن در تحکیم خانواده از منظر قرآن

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: عنایت شریفی

سال نشر: ۱۴۰۱

صفحه: ۱۹۸

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

خانواده نهاد مقدسی است که قران کریم همگان را برای تشکیل آن فرا خوانده و برای تحکیم و پایداری آن تدابیری اندیشیده است که یکی از آنها معاشرت به معروف است که در روابط خانوادگی در یک تقسیم بندی کلی به مصادیق معاشرت به معروف بین زوجین و مصادیق معاشرت به معروف بین والدین و فرزندان تقسیم می شوند و هر یک از این دو به مصادیق فقهی و حقوقی و مصادیق اخلاقی و ارزشی تقسیم می شوند که هریک از این مصادیق در تحکیم و پایداری خانواده نقش اساسی دارند.

 

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی کتاب معاشرت به معروف و نقش آن در تحکیم خانواده از منظر قرآن عنایت شریفی