کاربرد تفکر انتقادی در روان شناسی

کاربرد تفکر انتقادی در روان شناسی

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: مارک فورشاو

مترجم: دکتر ابوالقاسم عیسی مراد - فرزانه مقبل(دانشجوی دکتری)

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۱۷۵

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

تفکر و اندیشیدن در زندگی بشر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. انسان ها با تفکر زندگی می کنند و حیات معنادار پیدا می کنند. سوال اساسی این است که کاربرد تفکر انتقادی در زندگی بشری چه گره هایی را باز می کند و چه سان انسان را به دروازه های تحول معنادار می رساند؟

کتاب حاضر ترجمه و تالیفی است از کتاب Critical Thinking Psychology اثری از مارک فورشاو که مترجمان تلاش نموده اند در آن به سه کلیدواژه اصلی که عبارتند از: کاربردی بودن، تفکر انتقادی و روانشناسی پرداخته و در قالب علم روان شناسی آن را بیان کنند. چرا که وقتی از روان شناسی حرف می زنیم از نقش پررنگ آن در آموزش و یادگیری، تشخیص و درمان، حوزه هایی مانند روان شناسی تحولی، درمان، اجتماعی، آسیب شناسی تجربه و شخصیت و بالینی و غیره حرف می زنیم.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب کاربرد تفکر انتقادی در روان شناسی دکتر ابوالقاسم عیسی مراد فرزانه مقبل