گروه مسائل اجتماعی

گروه مسائل اجتماعی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی از نیمه سال 1393 با زمینه مصوّب «مطالعات اعتیاد» و با هدف شناخت، تبیین و ارائه راهکارهای کاربردی در زمینه‌ی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی بهبودیافتگان در حوزه مسائل اجتماعی کشور (بالاخص اعتیاد)، در سطوح خرد، میانه و کلان تشکیل شد.

برخی از حوزه‌های فعالیت گروه به شرح ذیل است:

  • انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی
  • شیوع‌شناسی آسیب‌های اجتماعی مختلف
  • ارزیابی سریع (RAR)
  • ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و بازخورد مخاطبان پیش از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها حین انجام آنها و پس از اجرا
  • خدمات ارائه شده به گروه های هدف در معرض آسیب، آسیب دیده و پرخطر
  • انجام پروژه های اجتماع محور
  • انجام پروژه های مداخله محور