کارنامه نشر

                            کارنامه نشرمرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی (اردیبهشت 1399)

ردیف

نام کالا

نویسنده/ مترجم

قیمت فروش

1

مکانیک سیالات و هیدرولیک (چاپ دهم)

حسن مدنی

-/320/000

2

زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک (چاپ شانزدهم)

حسن مدنی

-/290/000

3

فیزیک تشعشع و رادیولوژی (چاپ یازدهم)

دکتر فریدون نجم‌آبادی

-/475/000

4

گریم برای تئاتر (چاپ دهم)

خانم دکتر مهین میهن

-/485/000

5

حقوق ثبت اسناد و املاک (چاپ پنجاه و یک)

غلامرضا شهری

-/430/000

6

آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (چاپ تمام)

دکتر سیدمحسن صدرزاده افشار

-/260/000

7

استدلال آماری (استنباط آماری ) جلد 2 ق 2 (چاپ تمام)

دکتر علیرضا کیامنش

-/160/000

8

استدلال آماری توصیف آماری جلد اول (چاپ دهم)

دکتر علیرضا کیامنش

-/180/000

9

استدلال آماری (استنباط آماری ) ج 2 ق 1 (چاپ سیزدهم)

دکتر علیرضا کیامنش

-/340/000

10

سازمان‌های پولی و مالی (چاپ نهم)

دکتر اصغر مشبکی

-/230/000

11

مدیریت اسلامی (چاپ سیزدهم)

دکتر سیدعلی‌اکبر افجه‌ای

-/150/000

12

رگرسیون و همبستگی کاربردی (چاپ دوم)

دکتر علیرضا کیامنش، مسعود کبیری

-/150/000

13

مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی ( چاپ دوم )

دکتر غلامرضا لطیفی

-/105/000

14

معماری منابع انسانی

دکتر سیدنقوی

-/22/000

15

طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی، ترکیبی( نهم)

دکتر علیرضا کیامنش، دکتر مریم دانای طوس

-/490/000

16

رفتارهای سیاسی در سازمان

دکتر سیدعلی‌اکبر افجه‌ای

-/100/000

17

کارآفرینی و اشتیاق کارآفرینانه در ایران

دکتر سعیدیان راد-مصطفی شاه بوداغیان

-/110/000

18

امنیت و شهر اسلامی

دکتر غلامحسین لطیفی-ایمان قلندریان

-/150/000

19

راهبردها، تکنیک‌ها و مداخلات حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی

دکتر تقی دوست‌قرین

-/110/000

20

مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی و مهمان‌نوازی ( چاپ تمام )

دکتر سید مجتبی محمودزاده، فاطمه تقی‌پور و ...

-/190/000

21

آموزش بدمینتون

دکتر غلامعلی کارگر و ...

-/110/000

22

روانشناسی سالمندی

دکترعبدالله معتمدی

-/260/000

23

مددکاری اجتماعی با بزرگسالان آسیب‌پذیر

دکتر تقی دوست‌قرین

-/100/000

24

فهم مسائل اجتماعی ( چاپ تمام )

جمعی از مترجمین

-/490/000

25

راهنمای همکاری خانه و مدرسه (چاپ دوم)

دکتر تقی دوست‌قرین

-/300/000

26

کارورزی در مددکار اجتاعی

دکتر تقی دوست‌قرین

-/100/000

27

نقدی بر تئوری‌های مدیریت

بهمن سعیدیان راد- حامد بزرگ‌خو

-/490/000

28

محافظت از کودکان در حرفه مددکاری اجتماعی

دکتر تقی دوست‌قرین

-/120/000

29

ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

مهری سادات موسوی-بهجت یزدخواستی

-/250/000

30

بهداشت روانی با نگرش بومی

دکتر ابوالقاسم عیسی‌مراد

-/300/000

31

جاسک-گرانیگاه مکران ( چاپ تمام )

داود کیانی-علی معلمی پور

-/200/000

32

تمرینات مقاومتی بر پایه وزن بدن

برت کنترراس-دکتر سید مرتضی طیبی

-/500/000

کلید واژه ها: انتشارات کارنامه نشر مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی