مرکز آموزش شماره ۲ اندیشه - شهریار

مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی (ساختمان شماره 2)

 آدرس: اندیشه.روبروی فاز ۱- پشت پایانه ی تاکسیرانی فاز۳- رو به روی بوستان خیام

مدیرمرکز: جناب آقای صالحی

تلفن: ۶۵۵۷۶۹۶۵ - ۶۵۵۷۶۹۶۰