مسائل سازمان های رسانه ای

مسائل سازمان های رسانه ای

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: فائزه تقی پور - وحید بیکتاشی

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۲۶۵

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

این کتاب برای اولین بار سعی دارد مسائل کاملا تخصصی و حرفه ای در سازمان های رسانه ای را به طور خاص و مختص سازمان های رسانه ای بررسی کند و منابع مرتبط با پژوهش های سازمان های رسانه ای از جمله کتاب ها و مجلات تخصصی در این زمینه را براساس ویژگی های تخصصی در سازمان های رسانه ای جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران این حرفه معرفی کند.

مطالب این کتاب پیرامون سه هدف اصلی از جمله آمادگی برای ورود به حوزه های کلیدی دانش مدیریت رسانه مروری بر دانش ارتباطات در حوزه های کلیدی مدیریت رسانه و طرح دستور تحقیقاتی در زمینه مدیریت رسانه و در نهایت رسیدن به سمت و سویی جدید در این حوزه گردآوری شده است.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب مسائل سازمان های رسانه ای فائزه تقی پور وحید بیکتاشی