مقایسه سیستم ‌های رسانه‌ای

مقایسه سیستم ‌های رسانه‌ای

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: دنییل سی حالن - پائولو مانچینی

مترجم: حسینعلی افخمی - سعید مرادی

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۴۳۴

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

در کتاب مقایسه سیستم های رسانه ای نویسندگان با روش تطبیقی و مقایسه ای بین کشورها به دنبال شناسایی ارتباط سیستماتیک بین ساختار رسانه جمعی و سیاست هستند.

این کتاب در پی پاسخ به برخی سوالات است که سیبرت و همکاران در چهار نظریه مطبوعات مطرح کردند و مولفین این سوالات را در مقیاس کوچک در نظر گرفتند. نویسندگان مدل های متمایز مطبوعات و سیاست را در ادامه طبقه بندی سیبرت ، پترسون و شرام مطرح کردند که متمرکز بر سه مدل سیاست و نهادهای رسانه ای مدل مدیترانه ای یا کثرت گرای قطبی، مدل صنفی شمال و مرکز اروپا و یا دموکراتیک و مدل لیبرال یا آتلانتیک شمالی می باشد و تلاش شده تا نقاط ضعف و قوت هرکدام از مدلهای سیستم های رسانه ای ارزیابی بشود.

کلید واژه ها: کتاب مقایسه سیستم ‌های رسانه‌ای انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دنییل سی حالن پائولو مانچینی حسینعلی افخمی سعید مرادی