اصول برند و برندسازی و ثبت رسمی مالکیت برند

اصول برند و برندسازی و ثبت رسمی مالکیت برند

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: محمد حسین رشیدی مهرآبادی - امیرحسین سویزی

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۲۰۱

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

برندسازی تنها انتخاب اسم ، علامت و ثبت رسمی نیست، بلکه برندی که به تازگی خلق شده ، همچون نوزاد تازه به دنیا آمده ای است که نیاز به نگهداری و حفاظت بیشتری دارد تا به خوبی رشد و ارتقا پیدا کند. عدم نگهداری و حفاظت درست و اصولی منجر به نابودی و افول برند می گردد.

امروزه برند را می توان به عنوان مجموعه ای از ویژگی های ملموس و نامشهود تعریف کرد که برای ایجاد آگاهی و هویت و ایجاد شهرت یک محصول، خدمات، شخص، مکان یا سازمان طراحی شده است.

مهمترین دلیل برندسازی را می توان رقابت های تجاری دانست، چرا که با ایجاد یک برند برای محصولات خود، می توانید آن را به صورت رسمی به مخاطبان و مصرف کنندگان معرفی کنید.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب اصول برند و برندسازی و ثبت رسمی مالکیت برند محمد حسین رشیدی مهرآبادی امیرحسین سویزی