مبانی انتقال یادگیری

مبانی انتقال یادگیری

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: دکتر مریم حسن‌پور رودبارکی - دکتر مژگان عبدالهی - دکتر فاطمه پرسته قمبوانی - دکتر علیرضا عراقیه

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۲۷۲

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

-

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب مبانی انتقال یادگیری دکتر مریم حسن‌پور رودبارکی دکتر مژگان عبدالهی دکتر فاطمه پرسته قمبوانی دکتر علیرضا عراقیه