مطالب مرتبط با کلید واژه

جهاد دانشگاهی


معرفی گروه

گروه فرهنگ و ارتباطات   معرفی گروه فرهنگ و ارتباطات، یکی از حوزه های مطالعاتی میان رشته ای در علوم اجتماعی است که با پرداختن به جنبه های کاربردی علوم ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و مطالعات فرهنگی، به سیاستگذاری ...


برگزاری تور محله گردی به زبان انگلیسی
به همت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

برگزاری تور محله گردی به زبان انگلیسی

به گزارش روابط عمومی واحد علامه طباطبایی روز یکشنبه، مورخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ تور محله گردی به زبان انگلیسی به همت واحد علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب