کتاب تمرینات مقاومتی بر پایه ی وزن بدن

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۰ کد : ۸۶۵۵ عمومی تاپ خبر انتشارات
کتاب تمرینات مقاومتی بر پایه ی وزن بدن

معتقدم که تمام تمرین کنندگان قدرت باید قبل از حرکت به سمت وزنه هاى آزاد و سایر سیستم هاى تمرینى، وزن بدن خود را به عنوان یک شکل از مقاومت بکار بگیرند و در آن ماهر شوند. تمرینات بر پایه وزن بدن یک بنیان براى موفقیت آموزش هاى آینده بنا مى کند و عملکرد صحیح نیازمند یک ترکیب دقیق از تحرک، ثبات و کنترل حرکتى دارد.

کلید واژه ها: کتاب تمرینات مقاومتی بر پایه ی وزن بدن انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی


( ۳ )

نظر شما :