کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST)

۲۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۴۷۷۳ عمومی تاپ خبر انتشارات
کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST) ترجمه و نگارش دکتر تقی دوست‌قرین (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رشته جامعه شناسی) به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی و سفارش دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNICEF) به چاپ دوم رسید.
کتاب راهنمای برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST)

به همت دکتر تقی دوست‌قرین برنامه همکاری خانه و مدرسه (FAST) در چارچوب فعالیت¬های دفتر مقابله با مواد وجرم سازمان ملل متحد (UNODC) جهت حمایت و ارتقای برنامه¬های کاهش تقاضای مواد در جمهوری اسلامی  ایران از سال 1395 به صورت آزمایشی اجرا گردیده و در حال‌حاضر این کتاب، جهت اجرای برنامه فوق در کل کشور با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش و پرورش تدریس می‌شود.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی انتشارات


( ۴ )

نظر شما :