کتاب بهداشت روانی با نگرش بومی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۵ کد : ۸۶۵۴ فرهنگی تاپ خبر انتشارات
کتاب بهداشت روانی با نگرش بومی

کتاب حاضر از چند بخش تشکیل شده است که هر بخش رسالت بررسی بهداشت روانی را مورد توجه قرار میدهد. ترکیب مجموعه بخشهای کتاب یک وضعیت واحد را برای ما ترسیم میکند که چگونه میتوانیم به بهداشت روانی بپردازیم و در زندگی انسانها مؤثر بدانیم.

کلید واژه ها: کتاب بهداشت روانی با نگرش بومی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی انتشارات


نظر شما :