مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی سازمان دانشجویان واحد علامه طباطبایی


معرفی سازمان

بر اساس ویژگی ذاتی ذهن‌، عادت کرده‌ایم که نسبت به هر مفهومی دست به تفسیر و توضیح بزنیم و برای آن، تعریف خاص خود را داشته باشیم. مفهوم «دانشجو» در عین اینکه برای همه ما یک تعریف مشترک و آشنایی ...