مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت پشتیبانی


معاونت پشتیبانی

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی با انتخاب رویکرد «نهادینه کردن اصل شایستگی» در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، ...