مطالب مرتبط با کلید واژه

ایرانشناسی


مرکز ایرانشناسی

مرکز ایرانشناسی

    مرکز بین‌المللی ایران‌شناسی با هدف اصلی شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌های مختلف ایران به ایران‌شناسان، اسلام‌شناسان شرق‌شناسان و استادان زبان فارسی سایر کشورها، فعالیت خود را آغاز نموده و به دنبال ارائه خدمات در این حوزه در قالب محورهای اصلی ذیل ...