مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


معرفی معاونت پژوهشی

اهداف حوزه پژوهش : گسترش تحقیقات در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی کاربردی و بومی‌محور نمودن پروژه‌ها و مداخلات صورت گرفته در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی توسعه مطالعات پیشگیری و توانمندسازی در حوزه اعتیاد توسعه مطالعات حوزه رسانه‌های نوین توسعه سواد رسانه ای بومی ...

مرکز ایرانشناسی

مرکز ایرانشناسی

    مرکز بین‌المللی ایران‌شناسی با هدف اصلی شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌های مختلف ایران به ایران‌شناسان، اسلام‌شناسان شرق‌شناسان و استادان زبان فارسی سایر کشورها، فعالیت خود را آغاز نموده و به دنبال ارائه خدمات در این حوزه در قالب محورهای اصلی ذیل ...

معرفی معاونت آموزشی

اثربخشی آموزش‌های غیررسمی در ارتقاء کارآیی نیروی انسانی و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مخـتلف، موضـوعی است که توجه بیـش از پیـش به آن بســیار ضــروری و حائز اهمیت است. جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشــی جـهاد دانشـگاهی واحـد علامه طباطبایی در راستای توسعه آموزش‌های ...