مطالب مرتبط با کلید واژه " کارنامه نشر "


کارنامه نشر

                            کارنامه نشرمرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی (اردیبهشت 1399) ردیف نام کالا نویسنده/ مترجم قیمت فروش 1 مکانیک سیالات و هیدرولیک (چاپ دهم) حسن مدنی -/320/000 2 زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک (چاپ شانزدهم) حسن مدنی -/290/000 3 فیزیک تشعشع و رادیولوژی (چاپ یازدهم) دکتر فریدون نجم‌آبادی -/475/000 4 گریم برای تئاتر (چاپ دهم) خانم دکتر مهین میهن -/485/000 5 حقوق ...