گروه فناوری اطلاعات

امروزه پیشرفت روز افزون علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که نمی توان از نقش آن در زندگی آحاد جامعه چشم پوشی کرد . با توجه به رشد روزافزون این مقوله در سال های اخیر، آموزش صحیح بر اساس استانداردهای جهانی به موضوعی مهم تبدیل شده و با توجه به میزان نیاز اقشار جامعه جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتی و ارتباط مستقیم آن با کاریابی و یا ارتقاء شغلی جوانان و فارغ التحصیلان موسسات آموزشی کشور از مهمترین مباحث مطروحه به شمار می آید.

از این رو دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی بصورت تخصصی با بهره گیری از مدرسین و مشاورین مجرب نسبت به تدوین و اجرای دوره های آموزشی در چهار گروه تخصصی " مهارت های عمومی، اداری و مالی"، "شبکه و امنیت" و " برنامه نویسی و پایگاه داده" و " نرم افزار های مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی" اقدام نموده است.