گروه علوم تربیتی و روانشناسی

اهمیت و ضرورت آموزشهای پیش از دبستان به عنوان پایه و مبنای آموزشهای رسمی بر همگان آشکار شده است. لذا با عنایت به این مهم، ضرورت تشکیل دوره ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با آموزش و پرورش پیش از دبستان می تواند به عنوان گامی مؤثر در پیشرفت و افزایش آگاهی مربیان، مدیران و دست اندرکاران آموزش باشد.

دوره ویژه مؤسسین مهدهای کودک ویژه افرادی است که جهت تاسیس مهد کودک اقدام نموده اند و به دلیل مذکر بودن و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی فقط مؤسس مهدکودک بوده و جهت مدیریت داخلی مهد کودک باید مدیر واجد شرایط به بهزیستی معرفی نماید. طول دوره یکماه و به مدت 34 ساعت آموزش کلاسی می باشد.

دوره مدیریت مراکز پیش از دبستان ویژه افرادی است که جهت کسب مجوز تاسیس و مدیریت مهد کودک اقدام می نمایند این افراد باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط (روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی) باشند. طول دوره سه ماه بوده و به مدت 86 ساعت آموزش کلاسی و 30 ساعت کارورزی در مهدهای کودک می باشد. لازم به ذکر است مدیران شاغل در مهدهای کودک با ارائه معرفی نامه از مهد کودک نیازی به گذراندن دوره کارورزی ندارند. 

دوره تربیت مربی مراکز پیش از دبستان ویژه افرادی می باشد که در مهدهای کودک مشغول به فعالیت می باشند یا علاقمند به کار در مهدهای کودک هستند طول دوره 3 ماه بوده و به مدت 90 ساعت آموزش کلاسی و 30 ساعت کارورزی در مهدهای کودک می باشد لازم ذکر است مربیان شاغل با ارائه معرفی نامه از مهد کودک نیازی به گذراندن دوره کارورزی ندارند.