گزارش تصویری راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۳