سومین نشست جشنواره ملی شعر دانشجویی با تجلیل از محمدعلی بهمنی - دانشگاه علامه طباطبایی