دهمین دوره دانش افزایی ایرانشناسی

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۷ ۸

دهمین دوره دانش افزایی ایرانشناسی، 13 دی‌ماه 1393 لغایت 27 دی‌ماه، باحضور یازده تن ازاستادان و دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون مرتبط با زمینه ایران‌شناسی ازسه کشور روسیه، لهستان و بلغارستان