برگزاری اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی (ویژه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم)

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۸ ۳

دوشنبه - سی اردیبهشت ماه 1398 - بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی (ویژه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم) به ابتکار معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی و با حمایت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی، با هدف ترویج سبک زندگی قرآنی و با شعار "قرآن معنای زندگی"