برگزاری دومین دوره ی آزمون تسهیلگری اقتصادی – اجتماعی در ۲۵ استان کشور

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۸ ۴۷

(جمعه 13 اردیبهشت ماه 1398)
به همت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و با همکاری جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی، با حضور 1340 شرکت کننده در 25 واحد استانی جهاددانشگاهی