چهاردهمین دوره دانش افزایی ایرانشناسی

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۰ ۳

چهاردهمین دوره دانش افزایی ایرانشناسی نیز با حضور اساتید دانشگاه بامبرگ آلمان در سال 1398 برگزار شد. در این سفر دو تن از اساتید از شهرهای مشهد، کیش، شیراز، ابرکوه، اصفهان، کاشان، تهران، رامسر و ماسوله بازدید به عمل آوردند.