نشست تخصصی پیشرانان و پشتیبانان کارآفرین شهرستان اسلامشهر در حوزه مشاغل خرد و کوچک و خانگی

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۱ ۹

طرح ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

  "  توسعه مشاغل خانگی "