کتاب بهداشت روانی با نگرش بومی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۵ کد : ۸۶۵۴ فرهنگی تاپ خبر انتشارات
کتاب بهداشت روانی با نگرش بومی

کتاب حاضر از چند بخش تشکیل شده است که هر بخش رسالت بررسی بهداشت روانی را مورد توجه قرار میدهد. ترکیب مجموعه بخشهای کتاب یک وضعیت واحد را برای ما ترسیم میکند که چگونه میتوانیم به بهداشت روانی بپردازیم و در زندگی انسانها مؤثر بدانیم.

کلید واژه ها: کتاب بهداشت روانی با نگرش بومیانتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائیمرکز انتشارات جهاد دانشگاهیانتشارات


نظر شما :