برگزاری دومین دوره ی آزمون تسهیلگری اقتصادی – اجتماعی در ۲۵ استان کشور

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۴۷

برگزاری دومین دوره ی آزمون تسهیلگری اقتصادی – اجتماعی، روز جمعه 13 اردیبهشت ماه 1398 توسط گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و با همکاری جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی و با حضور 1340 شرکت کننده در 25 واحد استانی جهاددانشگاهی