برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه «Project Planning & Control»

مدس دوره: مرتضی تنهافر


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه Project Planning & Control معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی