شعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (ستفا)

شعبه ستفا علامه طباطبائی از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و اطلاع رسانی در حوزه علوم انسانی قرار داده است. دلیل این امر از سویی وجود دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و از سوی دیگر آمار بالا و نگران کننده بیکاری در میان دانش آموختگان به ویژه در علوم انسانی می باشد.