دوره ها و کارگاه ها

مرکز بین المللی ایرانشناسی دوره ها و کارگاهی مختلفی را در طول سال برنامه ریزی و به اجرا در می آورد. این دوره ها معمولا به سفارش و طبق نظر اساتید دانشگاه های خارجی برنامه ریزی و به اجرا در می آید. نمونه ای از کاتالوگ یک دوره 15 روزه مرکز که به سفارش دانشگاه بامبرگ آلمان انجام شده است را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

 


لینک دانلود فایل