عضویت جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی در کمیسیون ترسیم زیست بوم نوآوری اتاق ایران

نقشه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی اجتماعی کشور ترسیم می شود

۰۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۴ کد : ۴۶۹۹۹ تاپ خبر ستفا
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی، اولین جلسه از مجموعه نشست های«توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور» با هدف گردهم آوردن ذی­نفعان کلیدی این عرصه، ترسیم نقشه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و شناسایی چالش ها، نقاط قوت و فرصت های توسعه این زیست بوم روز دوشنبه مورخ سوم مرداد ماه سال جاری در محل اتاق ایران برگزار شد.
نقشه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی اجتماعی کشور ترسیم می شود

کارآفرینی اجتماعی، عرصه ای گسترده و پویا را برای خلق تاثیر و ارزش اقتصادی-اجتماعی فراهم کرده است؛ که در یک دهه اخیر نیز بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در این رویکرد پرداختن به چالش های اجتماعی و محیط زیستی، با بهره­مندی از مدل­ها و ابزارهای توسعه کسب و کار صورت می­گیرد. همچنین، این فرصت فراهم است که اجتماعات و جوامع محلی برای تاثیر گذاری، انطباق با تغییرات اجتماعی و محیط زیستی و نهایتا افزایش تاب آوری و پایداری در حیات اقتصادی­شان، توانمند شوند. بی شک با بررسی آخرین روند ها در حوزه کارآفرینی اجتماعی این طور به نظر می رسد که آینده بنگاه داری با کارآفرینی اجتماعی دستخوش تحول خواهد شد .

با توجه به اهمیت این موضوع، کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی به عنوان دو نهاد مرتبط و فعال در این عرصه، برنامه و اقدامات مشترکی را به منظور تقویت و توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی در کشور در پیش گرفتند؛ تا اتاق ایران به همراهی سازمان ملی کارآفرینی ایران، بتواند نقشی پررنگ­تر و تاثیرگذارتر را در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور دنبال نماید.

در همین راستا و در گام اول، مجموعه نشست های «توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور» با هدف گردهم آوردن ذی­نفعان کلیدی این عرصه، ترسیم نقشه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و شناسایی چالش ها، نقاط قوت و فرصت های توسعه این زیست بوم، طرح ریزی شدند.

اولین جلسه از این مجموعه نشست ها، روز دوشنبه مورخ سوم مرداد ماه سال جاری در محل اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه، جناب آقای محمدرضا راوند (دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی)، سرکار خانم طاهره خارستانی (رییس کمیته مسئولیت اجتماعی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران)، جناب آقای محمد مهدی رحمانی و سرکار خانم آمال موسوی (رییس و نایب رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی)، به نمایندگی از دو مجموعه حاضر بودند.

 

مدعوین و مهمانان این نشست، نمایندگان و مدیران سازمان­ها و نهادهای فعال در این عرصه شامل دانشگاه­ های علامه طباطبائی، شریف، شهید بهشتی و جهاد دانشگاهی، شتابدهنده­های خصوصی در حوزه کارآفرینی اجتماعی، نماینده مراکز نوآوری مجلس و قوه مقننه، و نمایندگان شرکت های خصوصی فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی مشارکت داشتند.

در این نشست، پس از معرفی رویکرد و همکاری میان کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی در حوزه کارآفرینی اجتماعی؛ حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون شرایط زیست بوم کارآفرینی اجتماعی در کشور، شناسایی فعالان این عرصه و معرفی تجارب و فعالیت های صورت گرفته پرداختند. گفتگوی تکمیلی در نشست های آتی دنبال خواهد شد. گفتنی است اتاق ایران بزرگترین تشکل(پارلمان) بخش خصوصی بوده که با توجه به پتانسیل خود میتواند نقش موثری در توسعه اکوسیستم نوآوری اجتماعی در جهت حل مسائل و چالش های اجتماعی به ویژه ایجاد، توسعه و پایدارسازی شبکه های مشاغل خرد،کوچک و خانگی ایفا نماید.

کلید واژه ها: عضویت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی در کمیسیون ترسیم زیست بوم نوآوری اتاق ایران نقشه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی اجتماعی کشور توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور


نظر شما :