جهادانشگاهی واحد علامه طباطبائی با همکاری موسسه تسهیلگران برگزار می‌کند:

کارگاه مجازی آشنایی خانواده ها با اعتیاد

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۳ کد : ۲۱۳۸۰ عمومی پژوهشی تاپ خبر

 

مباحث کارگاه:

جلسه اول:

 • تعریف اعتیاد
 • عوامل مهم در اعتیاد آوری
 • دسته‌بندی مواد مخدر و رفتارهای  اعتیادی
 • خصوصیات مشترک در همه مدل‌های اعتیاد
 • بررسی الگوهای تفکری قدیم و جدید درباره اعتیاد

جلسه دوم:

 • عوامل مؤثر در پدیدار شدن اعتیاد
 • الگوی رفتاری شایع در میان معتادان و خانواده آنها
 • چگونگی حفظ بهبودی
 • آشنایی با برنامه‌های مناسب بهبودی

جلسه سوم:

 • نگرشی به وضعیت هم‌وابستگی
 • بیماری خودفراموشی
 • بررسی رفتارهای شایع در خانواده‌های هم‌وابسته
 • نشانه‌های عمده در افراد هم‌وابسته
 • مهم‌ترین ویژگی‌های پایدار در هم‌وابسته‌ها

جلسه چهارم:

 • تعاریف الگوهای هم‌وابستگی
 • الگوی انکار
 • الگوی اعتماد به نفس کم
 • الگوی تبعیت
 • الگوی کنترل
 • شخصیت بی‌خودی و آشنایی با مشخصات عمومی این وضعیت

جلسه پنجم:

 • شخصیت و رفتار مراقبانه
 • برخی آموزه‌های کارآمد 12 قدمی برای خانواده فرد معتاد
 • عباراتی روزانه برای آرامش

 

تاریخ شروع دوره:

 1 شهریور 1399 – به مدت 5 جلسه، روزهای شنبه و چهارشنبه - ساعت: 10 الی 11.30

مبلغ شهریه:

 •   150 هزار تومان - همراه با تخفیف برای دانشجویان، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها
   

  مدرس: 

 • دکتر شهرام محب علی، درمانگر اعتیاد و خانواده
   
 •  با ارائه گواهی نامه معتبر و قابل ترجمه از جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

   

  را ه های  ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:


  021-88911001-3

  whatsapp : 09025153340

   jahad_alameh@

  کارشناس : جناب آقای طاهریان- 09194054883


( ۷ )

نظر شما :