جذب هیئت علمی پژوهشی

جذب هیئت علمی پژوهشی
 • شماره ملی*
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • 3
 • شماره تماس*
  4
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • دانشگاه محل تحصیل*
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • رزومه*فرمت PDF یا Docx بارگذاری
   9
  • *** لازم به ذکر است که رزومه های رشته های غیر مرتبط بررسی نمیگردد.
   10