کتاب طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

کتاب طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

 

کتاب طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، اثر جان دبلیو کرس ول است که توسط علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس از سوی جهاد دانشگاهی  واحد علامه طباطبائی منتشر شده است.
در فصل های این کتاب نمونه هایی از رشته های مختلف ارائه شده است. این نمونه ها از کتاب ها، مقاله ها، پیشنهادهای پژوهشی و پایان نامه گرفته شده اند.


 

تعداد بازدید:۱۷