مرکز آموزش شماره ۲ اندیشه - شهریار

مرکز آموزش شماره ۲ اندیشه - شهریار

مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

(ساختمان شماره 2)

آدرس: اندیشه – روبه روی فاز یک – جنب مهد کودک قصر شادی

مدیر مرکز: جناب آقای صالحی

تلفن: 65576965 - 65576960

تعداد بازدید:۷۵۵۷