چهارمین گردهمایی مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی جهاددانشگاهی

۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۵

 تیرماه 1398 - دانشگاه علامه طباطبایی

چهارمین گردهمایی مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی جهاددانشگاهی