معرفی مدیر شعبه

تعداد بازدید:۶۰

  • ارتباط با مدیر شعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال:
  • علیرضا ثلاثی 
  • ۸۸۹۱۱۰۰۱-۳شماره تماس
  • ۰۹۱۲۴۹۷۶۱۶۳-  شماره همراه در شبکه های پیام رسان
  • رایانامه سازمانی:
  • Salasi@acecr.ac.ir
  • رایانامه شخصی:
  • Arax.Salasi@gmail.com

 

  • رزومه: 

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل