مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر مهری سادات موسوی


ریاست

ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر مهری سادات موسوی خلاصه رزومه :       سوابق تحصیلی       دکتری جامعه شناسی / بررسی مسائل اجتماعی از دانشگاه اصفهان       فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی       لیسانس پژوهشگری از دانشگاه تهران     آثار ...