مهارت های هفتگانه کامپیوتر

دوره CCNA
مرداد ۱۰, ۱۳۹۶
دوره Android
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶

مهارت های هفتگانه کامپیوتر

مدرس:

مهندس امیرسامان پیرایش فر

زمان:

110 ساعت

زمان کلاس:

یکشنبه و سه شنبه (15-13)

هزینه ی دوره:

420000