مهارت های هفتگانه کامپیوتر
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶

دوره Android

مدرس:

مهندس فراهانی

زمان:

45 ساعت

زمان کلاس:

یکشنبه (16-20:30)

هزینه ی دوره:

450000