شعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال (ستفا)

تعداد بازدید:۱۱۵۱

شعبه ستفا علامه طباطبائی از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و اطلاع رسانی در حوزه علوم انسانی قرار داده است. دلیل این امر از سویی وجود دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و از سوی دیگر آمار بالا و نگران کننده بیکاری در میان دانش آموختگان به ویژه در علوم انسانی می باشد.
از جمله مهمترین اقدامات این واحد می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  1. نگارش طرح تحقیق با عنوان" شناسایی فرصت های کارآفرینی در رشته های علوم انسانی" همکاری با سازمان تجاری سازی و اشتغال
  2. برگزاری 2 کارگاه در حوزه طراحی مسیرشغلی و بورس و سرمایه گزاری در جشنواره فرصت های شغلی روشنا
  3. همکاری با دانشگاه علامه طباطبائی در برگزاری رویداد کارآفرینی(علوم انسانی) چکاوک
  4. برپایی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار در دانشگاه علمی کاربردی تهران 3
  5. برگزاری چندین دوره خلاقیت، نوآوری و طرح تجاری کسب و کار در دانشگاه علمی کاربردی تهران3 
  6. حمایت از انجمن و فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان  دانشگاه علامه طباطبائی
  7. کسب مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی با رویکرد علوم انسانی در منطقه جنوب غرب استان تهران