اخبار و اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۱۵۱۲
سامانه جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی - هم آوا

دانشجویان گرامی اطلاع رسانی درخصوص کلیه امور مرکز از طریق شبکه های اجتماعی ذیل صورت می گیرد

کانال سروش جهاد دانشگاهی تهران ۳

کانال تلگرامی جهاد دانشگاهی تهران ۳

همچنین اطلاع رسانی در مرکز از طریق بردهای آموزش و بردهای مخصوص کارشناسان هر رشته صورت می گیرد.