ثبت نام آنلاین دوره ها

مراحل ثبت نام

1. مراجعه به سایت www.jatt.ir

2. انتخاب ثبت نام آنلاین دوره ها

3. انتخاب کارگروه مرکز آموزش

4. انتخاب کلاس از لیست ارائه شده

5. تکمیل مشخصات فردی

6. پرداخت شهریه توسط درگاه اینترنتی و تکمیل فرآیند ثبت نام

7. دریافت کد فراگیر از سامانه ثبت نام و چاپ فرم تکمیل ثبت نام

8. مراجعه به سایت جهت اطلاع از وضعیت کلاسها و شروع دوره برای ورود به پروفایل آموزش، فراگیران باید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایند:

* www.jatt.ir

* 91.98.157.186/rooyesh

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام نهائی:
1. کپی شناسنامه
2. کپی کارت ملی
3. کپی آخرین مدرک تحصیلی
4. نامه اشتغال به کار در مهد کودک برای شاغلین در مهدکودک
نکته: همراه داشتن پرینت مدارک ثبت نام در شروع کلاس ها و ارائه آن به واحد ثبت نام ضروری می باشد

دانلود مدارک